Historia Katalonii

W starożytności swoje kolonie zakładali tu Grecy i Fenicjanie (np. w okolicy Empuries). Od końca III w. p.n.e. Katalonia znajdowała się pod władzą Rzymu. W V wieku Katalonię opanowali Wizygoci, następnie w VIII wieku - Arabowie, którzy z kolei wyparci zostali przez Karola Wielkiego.Już w X wieku Katalonia zdobyła faktyczną niezależność. We wczesnym średniowieczu utrzymywała związki kulturalne i polityczne z księstwami południowej Francji. Od XII wieku organizowała krucjaty przeciw Maurom. W 1137 Katalonia połączyła się z Aragonią. Po połączeniu Aragonii i Kastylii unią personalną (XV wiek) oraz rekonkwiście rola Katalonii zmalała, a dominacja Kastylii przyczyniła się do degradacji języka katalońskiego.

W roku 1640 ogłoszono w Barcelonie Republikę Katalońską. Hiszpania jednak stłumiła powstanie (1652), a prawa Katalończyków podlegały coraz większemu ograniczaniu. Po kolejnym powstaniu (1705-1715) zniesiono nawet prawo używania języka katalońskiego w dokumentach prowincji.Tendencje separatystyczne narastały w Katalonii od początku XX wieku. W 1931 roku Katalonia uzyskała autonomię, w 1934 ogłosiła się republiką. W czasie wojny domowej (1936-1939) przeciwstawiała się wojskom frankistowskim, przez co utraciła autonomię. Odzyskała ją ponownie w 1977 roku.


źródło: funclub.pl

 

 
Polityka Prywatności