Opieka zdrowotna w Hiszpanii

Jak uzyskać opiekę zdrowotną

Możesz korzystać ze świadczeń pogotowia (Servicio de Urgencias), przychodni (ambulatorio, consultorio), ośrodków zdrowia (centro de salud) lub szpitali działających w ramach państwowej służby zdrowia (Sistema Nacional de Salud). Ich wykaz można uzyskać w Wydziałach Zdrowia lokalnych władz (Consejerías Sanitarias, Servicios Regionales de Salud) i lokalnych oddziałach Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
Korzystaj ze świadczeń w godzinach przyjęć dla pacjentów leczonych w ramach państwowej opieki zdrowotnej, gdyż w innym przypadku zostaniesz potraktowany jako pacjent prywatny. W każdym przypadku korzystania z opieki zdrowotnej zaznacz, że chcesz być traktowany zgodnie z przepisami UE.
UWAGA: W wielu miejscowościach odwiedzanych przez turystów większość lekarzy praktykuje prywatnie i obciąża pacjentów pełnymi kosztami leczenia.
Leczenie specjalistyczne wymaga skierowania lekarza ogólnego. Jeśli konieczna jest hospitalizacja, lekarz wystawi skierowanie do określonego szpitala. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Zażądaj umieszczenia na sali wieloosobowej, w przeciwnym przypadku zostaniesz potraktowany jako pacjent prywatny. Przedstaw lekarzowi lub personelowi szpitala swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód tożsamości.

Przed wyjazdem pamiętaj o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Punkty składania wniosków o EKUZ w oddziałach NFZ

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Obowiązuje pełna odpłatność za leczenie stomatologiczne.
Niektóre leki są refundowane, wówczas zapłacisz 40% ich ceny. Pozostałe leki dostępne są za pełną odpłatnością. Z opłat za leki zwolnieni są emeryci i renciści.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 112. Jeśli transport był niezbędny i został zalecony przez lekarza, jest nieodpłatny. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz państwowej służby zdrowia.

Leczenie prywatne

W przypadku leczenia prywatnego zostaniesz obciążony jego kosztami. Nie przysługuje zwrot tych wydatków.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały rachunków, dowodów zapłaty.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Lokalne oddziały INSS - Krajowego Instytutu Ubezpieczenia Społecznego (Agencia, Dirección Provincial), Wydziały Zdrowia (Consejerías Sanitarias, Servicios Regionales de Salud).

Instytucja łącznikowa

Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)
Subdirección General de Relaciones Internacionales
Padre Damian, 4
Madrid 16
Spain
Tel. 0034 91 568 83 00
Fax 0034 91 563 29 08/ 3027/ 2085

źródło: NFZ

 
Polityka Prywatności